מבחר צילומים ממסיבות סוף השנה בחוגים "יצירות מוסיקליות", "שרים ומנגנים א' ", "שרים ומנגנים ב' " סניף חיפה.